Jste zde

Varování normálním lidem: Na Slapském jezeře přitvrzuje, objevili se nebezpeční tvoři - rekreanti


Jestliže vám v těchto horkých dnech začne plavec před jedoucí lodí uprostřed Slapského jezera metat kozelce a potápět se, nepokoušejte se ho na jeho sebevražedné chování upozornit, ale snažte se zachránit před takovou osobou sebe a svoji loď. Na upozornění, že potápět se přímo před jedoucí loď je mimořádně nebezpečné, reagují taková individua slovy: Jsme přece v rekreační oblasti. Pochybný výraz rekreační oblast zřejmě opravňuje sebevrahy zavléci do jejich her nevinné lidi. Nám se tato zkušenost stala.

Slapské jezero se v těchto dnech ocitlo pod útokem tisíců rekreantů, kteří si vodní nádrž, po níž vede vodní cesta, pletou s koupalištěm v Podolí a přístavní mola lodní dopravy se skokanskými můstky. Přístavní mola jsou přes upozornění lodní dopravy ověnčena hrozny lidí a lodě plovoucí na vodní cestě prostředkem jezera se ocitají v neustálém riziku, ať už jde o motorové lodě nebo plachetnice. Plavci se přes stovky metrů široké jezero nevydávají už po jednom, ale ve skupinách třeba i po deseti. Lodě mají občas nulový manévrovací prostor, což je plavcům evidentně zcela jedno.

My jsme se poblíž takové skupiny ocitli při plavbě směrem k přehradě mezi pláží na Nové Rabyni na pravém břehu a Skalicí na levém
břehu. Podél pláže na Nové Rabyni je značka zákaz proplutí, takže jsme se drželi uprostřed jezera. Přesto jsme se dostali do obklíčení skupiny plavců, která plavala z Nové Rabyně na druhou stranu na Skalici a jiné skupiny plavců, která se vracela ze Skalice na pláž na Nové Rabyni, která je na naší fotografii. Navíc plavci plovoucí směrem k Rabyni nám uprostřed jezera před lodí začali dělat kotrmelce a potápět se, a to bez ohledu na skutečnost, že naše loď s kýlem pod vodou dlouhým 1,5 metru plula. 

Vůdci plavidel, plavci i potápějící se mají jasně dané povinnosti

Podle Řádu plavební bezpečnosti je loď povinna minout plavce tak, aby se plavec ocitl vždy na té straně lodě, odkud má kratší vzdálenost ke břehu.  „V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem,“ uvádí se v Řádu plavební bezpečnosti.  Jinými slovy, loď nikdy nesmí plavce „odříznout“ od jeho trasy ke břehu. K potápěčí se navíc plavidlo nesmí přiblížit na kratší vzdálenost, než na 25 metrů.

Současně obsahuje Řád plavební bezpečnosti ustanovení přímo pro plavce: Čl.9.11  Zákaz nebo omezení koupání (k čl. 6.37) a potápěčům vyhláška Státní plavební správy nařizuje být označen viditelnou bójkou.

1.  V zájmu  bezpečnosti a  plynulosti plavebního  provozu je

koupání zakázáno: a) 100 m na obě strany  od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst  označených pro  stání plavidel,  pokud Státní  plavební správa nestanovila jinak,

b) v plavebních komorách a jejich obvodech, c) v trasách přívozů, d) ve vyznačených uzavřených vodních plochách.

2.  Koupající  se  osoby  jsou  povinny  chovat  se  tak, aby

neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména: a) nesmějí plavat do dráhy přibližujícího se plavidla b) musí zachovat vzdálenost minimálně 50 m od boku plavidla, které není malým plavidlem c) musí zachovat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem, d) musí  zachovat  vzdálenost  minimálně  3  m  od  boku ostatních plavidel 3. Ustanovení  tohoto článku se vztahuje  rovněž na plavání s

použitím nafukovacích lehátek nebo pomocí jiných předmětů. 

Co říká Vyhláška Státní plavební správy o potápěčích? Že mají povinnost místo potápění označit bojkou:

Čl. 9.11a

Činnost osob zabývajících se potápěním a vztah plavidel vůči nim ( k čl. 6.37)

(1) Je zakázáno vplouvat do vodní plochy vyznačené na břehu signálními znaky A.1a, doplněnými na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku.

(2) Všechna plavidla musí zachovat vzdálenost 25 m od bóje, která nese signální znak A.1a.

Příloha 7 ŘPB se doplňuje o signální znak:

A.1a

Označení vyhrazené vodní plochy, kde se pohybují potápěči (čl. 9.11a)

  Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru

  Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje

 

S bordelem, vřavou a řáděním bandy ignorantů Řád plavební bezpečností nepočítá

A tak jsme se ocitli v obklíčení plavci, kteří tam neměli co dělat a kteří se začali bez varování a označení potápět a dělat kotrmelce před plující lodí s 1,5 m dlouhým kýlem pod vodou. Řád plavební bezpečnosti zjevně nepočítá s tím, že si ignoranti spletou vodní nádrž s vodní cestou s koupalištěm v Podolí. Je to stejná situace, jako když tisíce cyklistů a chodců svévolně vyrazí na dálnici.

Na upozornění pána, co metal kotrmelce před lodí, že se chová mimořádně nebezpečně, zvolal jiný z plovoucích pánů: Jsme přece v rekreační oblasti! 

Duch původně fašistického a socialistického  vynálezu – rekreace a rekreanta jako režimem opečovávaného obyvatele nezmizel. Policie by ten den  Slapském jezeře musela rozdat mezi individui desetitisíce pokut, což je v rozporu s místním politickým záměrem i tzv. společenskou dohodou, podle které jsou nezodpovědnost a ignorance novodobými ctnostmi. Policejní loď jsme potkali jen jednou, je to loď na snímku jedoucí ve skluzu, přičemž vlnobití označení Policie skrývá.

Jak jsme situaci vyřešili? Podle Řádu plavební bezpečnosti je vůdce plavidla povinen při ohrožení života nebo majetku lidí jednat vždy tak, aby ke škodám nedošlo. Abychom se z místa doslova promořeného nebezpečnými tvory vůbec dostali, po vzoru ustanovení o plavbě za snížené viditelnosti jsme ustavili pozorovatele. Lidsky řečeno, kormidelník, který v tak nepřehledné situaci nedohlédne před příď lodě, ustanoví druhou osobu, která ho informuje. Ve stoje jsme takto odpluli z místa hrůzy. Varujeme tímto všechny rozumné lidi: Pozor, přitvrzuje. Tvora, který sám sebe nazývá rekreantem a na jezero útočí v počtu desetitisíců, nezvládne nikdo a nikdo se o to ani nepokouší. Tvor tohoto typu totiž v novodobé historii vládne všem a všemu.

Irena Válová

 

 

Rubrika: 

Mediastyl film

Slapský pohár 2017

Slapský pohár zůstává i v roce 2017 největším seriálem jachetních fun závodů v zemi. Pořadatelé letos přidali nové závody, a tak jich na Slapském jezeře plachetnice odjedou celkem dvanáct. Většina závodů bude startovat u hotelu Atlantida na Staré Živohošti, dva závody odstartují od Modré loděnice. Protože jachting na Slapském jezeře je kuriozitou sám o sobě, zcela jistě přinese Slapyreport z některého závodu reportáž. Proto zůstaaňte na příjmu!

Kde se kouří a nekouří

Převoz lodí přes přehradu

Pod Slapskou přehradouNovou plavební vyhláškou o proplavování komorami na vltavsko-labské vodní cestě vydala Státní plavební správa. Pro vodní motoráře i jachtaře na Slapském jezeře je převoz přes Slapskou přehradu zajišťován dle vyhlášky v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli, vždy od 8,00 do 18,00 hodin. To platí od 1. května do 30. září. Jindy se na jezero s pomocí služeb slapské přehrady nelze dostat.

Reklama

<head>

<script type="text/javascript">

    google_ad_client = "ca-pub-3697412370517674";

    google_ad_slot = "6862131146";

    google_ad_width = 336;

    google_ad_height = 280;

</script>

<!-- www.slapyreport.cz -->

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script><head>

Film Petra Stříbrného a Ireny Válové Borci z Barcelony byl natočen s hvězdami oceánského jachtingu. Je věnován mužům, co na plachetnicích obeplouvají svět.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer