Jste zde

Ústřední povodňová komise zrušila rozkaz vypustit Slapské jezero

Ústřední povodňová komise zrušila rozkaz vypustit Slapské jezero. Vypustit kaskádu po povodních ve dnech 9. - 11. června a získat co největší prostory pro retenci nařídila Ústřední povodňová komise  dne 7. června. Správce toku začal nyní jezero znovu napouštět. Podle informace  Povodí Vltavy vystoupá hladina zpátky na běžné letní hodnoty, viz zpráva.


Podle některých informací vystoupá hladina vody nahoru tak rychle, jak se snižovala, přičemž pohyb hladiny byl při snižování viditelný očima. Jak voda viditelně ubývala až na zimní stav, tak má opět přibývat na letní stav. Že tomu tak skutečně je, jsme si ověřili dnes ráno na grafu na stránkách Povodí Vltavy.


Rychlé vypuštění kaskády a Slapského jezera vyvolalo poprask mezi některými majiteli přístavišť, můstků, lodí a hausboatů, které se ocitly na suchu, někteří majitelé se o této náhlé akci Ústřední povodňové komise vůbec nedozvěděli, jiní nemohli přijet a postarat se o majetek. Stejný poprask ovšem vyvolává rozhodnutí způsobit po odlivu zase rychlý příliv. Ty lodě a přístaviště, které v odlivu uvízly na suchu v bahně, se nemusejí zvednout a mohou být zality vodou.


O maximálním vypuštění kaskády a vytvoření retenční nádrže po povodních ve dnech 9. - 11. června rozhodla Ústřední povodňová komise usnesením dne 7. června  "pro případ eventuálního výskytu masivnějších srážek", zpráva je zde. Úkol "vypouštět vodu z vltavské kaskády" vzápětí Ústřední povodňová komise zrušila dne 11. června usnesením zde. 


Této záležitosti se zcela jistě budeme dále věnovat. Mnoho lidí si totiž klade otázky, proč se akce konala, proč byly drastickým vypouštěním uměle povodně prodlužovány o tři dny, proč nebylo Komisí sděleno veřejnosti, na jaké kóty budou jezera vypuštěna, aby lidé mohli zabezpečit majetek, proč bylo nařízeno kaskádu po povodni vypustit,  proč je nyní nutno ji zase rychle napustit, stejně jako bylo nutné ji rychle vypustit, jaký má celá akce význam, výsledek a důsledek. Nikdo obyvatelům nesdělil, zda se tato akce vypuštění a znovunapuštění jezer vltavské kaskády bude opakovat vždy při "očekávaných srážkách" nebo jen někdy nebo vůbec.


 


 

Mediastyl film

Slapský pohár 2017

Slapský pohár zůstává i v roce 2017 největším seriálem jachetních fun závodů v zemi. Pořadatelé letos přidali nové závody, a tak jich na Slapském jezeře plachetnice odjedou celkem dvanáct. Většina závodů bude startovat u hotelu Atlantida na Staré Živohošti, dva závody odstartují od Modré loděnice. Protože jachting na Slapském jezeře je kuriozitou sám o sobě, zcela jistě přinese Slapyreport z některého závodu reportáž. Proto zůstaaňte na příjmu!

Blok pro vaši reklamu

 

Převoz lodí přes přehradu

Pod Slapskou přehradouNovou plavební vyhláškou o proplavování komorami na vltavsko-labské vodní cestě vydala Státní plavební správa. Pro vodní motoráře i jachtaře na Slapském jezeře je převoz přes Slapskou přehradu zajišťován dle vyhlášky v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli, vždy od 8,00 do 18,00 hodin. To platí od 1. května do 30. září. Jindy se na jezero s pomocí služeb slapské přehrady nelze dostat.

Reklama

<head>

<script type="text/javascript">

    google_ad_client = "ca-pub-3697412370517674";

    google_ad_slot = "6862131146";

    google_ad_width = 336;

    google_ad_height = 280;

</script>

<!-- www.slapyreport.cz -->

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script><head>

Film Petra Stříbrného a Ireny Válové Borci z Barcelony byl natočen s hvězdami oceánského jachtingu. Je věnován mužům, co na plachetnicích obeplouvají svět.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer